De data voor de periode tot aan de kerstvakantie 2020 zijn:
 
 Vrijdag 28 augustus en zaterdag 29 augustus 2020
Vrijdag 25 september en zaterdag 26 september 2020
Vrijdag 30 oktober en zaterdag 31 oktober 2020
Vrijdag 20 november en zaterdag 21 november 2020
Vrijdag 11 december en zaterdag 12 december 2020

Op zaterdagochtend wordt tevens de kledingcontainer bij het hek van de school geplaatst. Hierin kunt u gebruikte kleding en schoenen kwijt. De opbrengst is voor de ouderraad. Het bedrag komt ten goede aan de kinderen.
Hartelijk dank namens de kinderen van Sint Maarten.